Thumbnail

TeamMate Analytics

Detaljeret dataindsigt, der reducerer risiko, skaber værdi og sparer penge

TeamMate Analytics er et kvalitetssikret og effektivt dataanalyseprogram. Programmet gør det muligt for alle revisorer at udføre detaljeret dataanalyse på en overskuelig og let tilgængelig måde ved at erstatte manuelle procedurer med automatiserede løsninger. Så snart TeamMate Analytics er installeret, er det tilgængeligt som hjælpeværktøj i Microsoft Excel for alle revisorer i afdelingen.

Kom igang med TeamMate Analytics

Som revisor skal du blot have en opdateret version af Excel fra 2010 eller senere, samt bogføringsdata, for at du får mest muligt ud af kontrollerne i TeamMate Analytics.

TeamMate Analytics skaber overblik

Med TeamMate Analytics kan du hurtigt og nemt udføre komplekse beregninger, sammenligne regneark for matchende og manglende data samt visualisere data til brug i forbindelse med analyse eller rapportering. Hele processen bliver automatisk gemt, så den kan dokumenteres efterfølgende.

Testbibliotek i TeamMate Analytics

Programmet indeholder et testbibliotek bestående af flere foruddefinerede revisionstests, der hjælper revisor med at finde passende værktøjer til dataanalyse. Alle tests indeholder en beskrivelse af udførelse samt analyse.

Forberedelse af data i TeamMate Analytics

Programmet klargør data før analyse påbegyndes. Revisor guides i at konvertere rapporter, PDF- og tekstfiler til Excel. Ord standardiseres og filer gennemses for fejl og mangler.

Skræddersyede moduler i TeamMate Analytics

Programmet indeholder skræddersyede moduler, der gør det muligt at gennemføre adskillige tests på én gang på en enkelt rapport. Det er muligt at anvende allerede integrerede moduler eller at skræddersy sine egne moduler.

Dataanalyse i TeamMate Analytics

Revisor får et komplet værktøj til analyse af data, der bl.a. indeholder grafisk visualisering af enkelte kolonner, mulighed for at samle eller adskille enkelte regneark samt mulighed for at få et uddrag af udvalgt data.

Et overblik over TeamMate Analytics

Hvem bruger TeamMate Analytics?

Der er allerede mere end 60.000 brugere af TeamMate Analytics fordelt i mere end 70 lande verden over. Programmet anvendes både hos små og store virksomheder til at udvikle tjenester til deres kunder samt til at udvikle revisorer i at anvende CAATs.

 

7 grunde til at TeamMate Analytics er et særligt program

1. TeamMate Analytics er enkelt at implementere i revisors arbejdsproces, da det integreres i Excel, som revisor i forvejen har kendskab til.

2. TeamMate Analytics er designet til at være så anvendeligt som muligt. Det indeholder unikke farvekoder og validering. Det betyder, at revisor ikke behøver manualer for at bruge programmet. 

3. Træningskravende er betydeligt lavere end for andre CAATs værktøjer. Det betyder færre træningsomkostninger og hurtigere implementering, så revisor med det samme kan se fordelene ved CAATs.

4. Eftersom TeamMate Analytics altid er tilgængeligt, når revisor anvender Excel, anvendes det konstant. Derved sparer revisor tid hver gang Excel anvendes.

5. TeamMate Analytics 8 sektionsmoduler, gør det muligt for revisor at udføre 26 standardiserede men konfigurerbare tests på én enkelt rapport særdeles hurtigt.

6. TeamMate Analytics er designet af revisorer til revisorer. Derved er det et program, der vil hjælpe alle revisorer til at skabe værdi for sin arbejdsplads hver dag.

7. Grundet ovenstående faktorer, kan revisor forvente tidsbesparelse, reducering af fejl samt bedre risikostyring ved brug af TeamMate Analytics.

 

Hvorfor anvende CAATs?

Computer Aided Audit Tools (CAATs) gør det muligt for revisor at udføre opgaver, der ikke kan udføres på anden vis. Derudover er CAATs effektive værktøjer, der sparer revisor for 20 timers månedligt arbejde. CAATs formindsker ligeledes risiko for misforståelser samt skaber værdi til det allerede udførte arbejde.

Thumbnail

Kvalitetssikring af revisionsprocessen på en effektiv og fleksibel måde

Revision er et brugervenligt program til kvalitetsstyring og dokumentation, udførelse og konklusion ved revision og andre erklæringsopgaver.

Se mere

En manual så du er sikker på at bestå kontrollen

Med Kvalitetsstyringsmanual kan du spare tiden på selv at ajourføre og vedligeholde din egen manual.

Se mere

TeamMate Analytics - En del af en hosted løsning

Med RevisorHosting tilbyder vi TeamMate Analytics i skyen til en fast pris pr. bruger og med en mindre tilslutningsafgift. Løsningen giver desuden alle revisorfirmaets brugere den fulde adgang til Microsoft Office Standard samt Microsoft Exchange postsystem.

Se mere